Design. Architektúra. Priestor.

Rozmer. Komunikácia. Odkaz.

Scenár. Dramaturgia. Príbeh.

Emócia. Fotografia. Dielo.

Priestor tvoria udalosti, nie veci.

V priestore sa nachádza veľa vecí. Živých aj neživých. A tieto objekty na seba reagujú a tvoria udalosti. Preto priestor existuje ako dynamická sieť vzťahov.

Vytvára sa tak množstvo komunikačných kanálov. Tie sú nositeľmi informácií, ktoré sú nevyhnutné pri tvorbe kvalitného interiéru alebo exteriéru.

Čo robíme my

Clegg Design je architektonický ateliér, ktorý sa venuje prednostne tvorbe interiéru a ako s hlavným interpretačným bodom pracuje najmä s fotografickým dielom.

Fotografické dielo obsahuje spravidla jednu alebo viac fotografií, ktoré môžu byť doplnené výtvarným dielom i audiovizuálnymi výstupmi. Najčastejším výsledkom je kompozícia fotografií a veľkoplošnej grafiky v navrhovanom priestore bez ohľadu na to, či ide o retail, reštaurácie, kancelárie, hotely alebo byty.

Príklady fotografického diela s dominantnou výtvarnou zložkou:

Viac informácií o interiéri, exteriéri, priestore samotnom a našej koncepcii ich tvorby sa dozviete v samostatnom článku.

Tvorba fotografického diela

Komunikácia

1. Rozmer. Komunikácia. Odkaz.

Krotenie a organizácia chaosu. V prvej fáze potrebujeme zosúladiť všetky komunikačné, vizuálne a prevádzkové koridory, ktoré spoločne s účelom využitia priestoru vytvoria jeho rozdelenie na funkčné zóny.

Tento krok je spoločný pre všetky koncepcie a rozsahy zadania bez ohľadu na to, či vstupujeme do hotového interiéru, alebo ho tvoríme od začiatku.

Dramaturgia

2. Scenár. Dramaturgia. Príbeh.

Po určení zón je potrebné vytvoriť želanú dynamiku priestoru. Vtedy sa riešený priestor stáva javiskom, na ktorom sa bude odohrávať každodenný dej s tými istými, ale aj meniacimi sa účastníkmi.

Tento krok je spoločný pre všetky koncepcie a rozsahy zadania bez ohľadu na to, či ako dominantný vizuálny prvok bude použitá fotografia.

Fotografia

3. Emócia. Fotografia. Dielo.

V tomto kroku navrhujeme koncepciu a kompozíciu fotografického diela, jeho veľkosť, inštaláciu i použitý materiál. Nastavujeme i hlasitosť fotografie (visual volume fine-tunning). Pri návrhu motívu postupujeme v súlade so scenárom, ktorý bol určený v predchádzajúcom bode.

Viac podrobnejších informácií o fotografickom diele a jeho tvorbe sa dozviete v samostatnom článku.

Gottfriedova rybka

Gottfriedova rybka je stvorenie, ktoré vie plávať priestorom. Priamo ju vidieť nemôžeme, pretože neodráža svetlo. Vyhovuje jej esteticky a funkčne vyvážený priestor. Rada ním prepláva a svojím pohybom vytvára vlnenie, ktoré vnímame ako podvedomý dobrý pocit.

Ďalšie zaujímavé informácie nájdete v samostatnom článku. Napríklad o tom, akého veku sa dožíva, čím sa živí, po kom dostala svoje meno a čím je pre nás všetkých taká užitočná.

Vybrané referencie

Portfolio Image

Times Café, Bratislava

V kaviarni v prestížnej Tower 115 sa odohráva príbeh o káve. Pomocou dvojplánovej projekcie prebieha na monochromatickom pozadí rituál pitia nápoja a v prednom pláne je zobrazená eufória a pohoda, ktoré pitie kávy sprevádzajú. Kombinácia odlišných motívov a materiálov prináša do priestoru nerušivú dynamiku.

Poznámka: Nie sme autormi návrhu a realizácie interiéru, ale výhradne fotografického diela vrátane jeho inštalácie.

Portfolio Image
Portfolio Image
Portfolio Image
Portfolio Image

Môžete preskočiť priamo na vybranú referenciu:

Portfolio Image

Právnická kancelária Prolegal, Bratislava

V recepcii právnickej kancelárie dominuje abstraktné dielo symbolizujúce náročnosť priebehu právneho sporu. Izolovaná časť kompozície odkazuje na presnú identifikáciu problému a štylizovaná špirála predstavuje dynamiku a komplikovanosť samotného procesu od jeho začiatku k úspešnému záveru.

Poznámka: Nie sme autormi návrhu a realizácie interiéru, ale výhradne fotografického diela vrátane jeho inštalácie.

Portfolio Image
Portfolio Image
Portfolio Image
Portfolio Image

Môžete preskočiť priamo na vybranú referenciu:

Portfolio Image

Bytový interiér, Bratislava

Nakoľko sme autormi fotografického diela i kompletnej rekonštrukcie bytu v centre mesta, mohli sme použiť výraznú farebnosť steny bytu ako súčasť inštalovaného diela. Fotografické dielo je zámerne minimalistické s ohľadom na interiér a jeho dynamika je dosiahnutá zdanlivým pohybom neutrálneho objektu iba pomocou otáčania dvoch farebných tieňov.
Jednotlivé časti diela sú odsadzované viac a viac do priestoru interiéru kvôli zvýšeniu jeho plasticity.

Portfolio Image
Portfolio Image
Portfolio Image
Portfolio Image

Môžete preskočiť priamo na vybranú referenciu:

Portfolio Image

Au Café, Bratislava

Fotografické dielo muselo rešpektovať historizujúci interiér známej reštaurácie na brehu Dunaja. Zvolená bola vertikálna kompozícia kvôli dominancii nosných stĺpov. Vzhľadom na zameranie reštaurácie stredomorský odkaz nesie jednotná farebnosť portrétu a motívu tehlových striech miest z daného regiónu.

Poznámka: Nie sme autormi návrhu a realizácie interiéru, ale výhradne fotografického diela vrátane jeho inštalácie.

Portfolio Image
Portfolio Image
Portfolio Image
Portfolio Image

Môžete preskočiť priamo na vybranú referenciu:

Portfolio Image

Liečebný dom Veľká Fatra, Turčianske Teplice

Do kasína hotela sme vniesli dynamický príbeh sústredenia a hráčskej vášne na veľkoplošných paneloch. Kvôli blízkemu kontaktu s návštevníkom bolo však nutné rozdeliť príliš veľkú plochu fotografie na čiastkové celky dominantných nositeľov emócie: rúk a tvárí hráčov.

Poznámka: Nie sme autormi návrhu a realizácie interiéru, ale výhradne fotografického diela vrátane jeho inštalácie.

Portfolio Image
Portfolio Image
Portfolio Image
Portfolio Image

Môžete preskočiť priamo na vybranú referenciu:

Kontaktné údaje:

Adresa

Studenohorská 24
841 03 Bratislava

E-mail

info (at) cleggdesign.com

Telefon

+421 948 970 078

©Cleggdesign 2021. Všetky práva vyhradené.