O Gottfriedovej rybke

Čím sa Gottfriedova rybka živí? Koľko rokov sa dožíva? Z akého dôvodu ju nie je vidieť? Po kom a prečo je tak pomenovaná?

Gottfriedova rybka

Clegg Design je architektonický ateliér, ktorý sa venuje prednostne tvorbe interiéru a ako s hlavným interpretačným bodom pracuje najmä s fotografickým dielom.

Ako architekti a dizajnéri si dobre uvedomujeme, akú nezastupiteľnú úlohu zohrávajú komunikačné a prevádzkové koridory pri vytváraní exteriéru i interiéru, jeho funkcie a usporiadania bez ohľadu na to, či ide o retail, reštaurácie, kancelárie, hotely alebo byty.

Vieme pomocou nich určiť, kde sa má nachádzať rušná či oddychová zóna.

Gottfriedova rybka

Vytvoriť dramaturgiu priestoru a navrhnúť vizuálne stvárnenie a vnútorné vybavenie.

Fotografické dielo spravidla obsahuje jednu alebo viac fotografií alebo kompozíciu fotografií, ale i grafiky v rôznych vzájomných pomeroch. V nasledujúcej samostatnej kapitole vám priblížime náš pracovný postup.

©Cleggdesign 2021. Všetky práva vyhradené.